Oralna Hirurgija

ORALNA HIRURGIJA

Impaktirani i poluimpaktirani umnjaci

Umnjaci su zubi koji poslednji nicu i najcesce za njih nema dovoljno prostora za smeštanje u vilicama ili usled neke prepreke ostaju zarobljeni u kosti vilice.

Ukoliko umnjak nije nikao ili je delimilčno nikao, savetuje se hiruško vađenje takvih zuba,  čime   se  ne  narušava  položaj  susednih  zuba ,  olakšava  čišćenje  predela poslednjeg zuba i sprečava infekcija .

Hirusko vadjenje je intervencija koja se sprovodi u lokalnoj anesteziji, rana se usiva zarastanje traje sedam dana, a konci iz rane sami nestaju i nema potrebe za njihovim uklanjanjem.

Kao posledica dugotrajnog karijesa ili neadekvatno lecenih kanala korena nastaje infekcija na vrhu korena zuba. Lecenje zuba sa infekcijom na vrhu korena podrazumeva uklanjanje starog punjenja iz kanala korena, ponovno punjenje kanala i hirusko uklanjanje vrha korena.

Ako se infekcija ne sanira, za isvesno vreme ona se siri , nastaje cista i tada je neophodno hiruski ukloniti cistu iz kosti vilice ili izvaditi zub.

 

Apikotomija...